Giới thiệu

img_0761 

THÔNG BÁO

Trường Tiểu học Quân Bình kính báo:

Sáng ngày 03 tháng 8 năm 2015 nhà trường tuyển sinh học sinh vào lớp 1 năm học 2015-2016.

Kính mong các bậc phụ huynh đến trường Tiểu học Quân Bình để làm hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1.                                                                                                     BAN GIÁM HIỆU

                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

                                                         Nguyễn Thị Bắc