Thông báo tuyển sinh lớp 1

Tháng Bảy 29, 2015 11:07 sáng

THÔNG BÁO

Trường Tiểu học Quân Bình kính báo:

Sáng ngày 03 tháng 8 năm 2015 nhà trường tuyển sinh học sinh vào lớp 1 năm học 2015-2016.

Kính mong các bậc phụ huynh đến trường Tiểu học Quân Bình để làm hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1.

  1.                                                TM.BAN GIÁM HIỆU

                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

                                                       Nguyễn Thị Bắc